Hyvä välitystapa

Hyvä välitystapa koko ajan päivittyvä kiinteistönvälitystoimintaa ohjaava normi, jota on välityslainsäädännössä säädetty noudatettavaksi.

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n (SKVL) kotisivuilla kuvaillaan hyvää välitystapaa seuraavasti:

”Laissa ei kuitenkaan ole tarkempia määritelmiä, mitä tällä käytännössä tarkoitetaan. Hyvä välitystapa on joustava normi, ja se muotoutuu koko ajan. Siihen vaikuttavat tuomioistuinten päätökset, kuluttajariitalautakunnan (KRIL ent. KVL) suositukset, viranomaisten ohjeet ja alan vakiintunut käytäntö. Hyvään välitystapaan vaikuttavat myös uudet menettelytavat ja arvostukset.”

SKVL on laatinut hyvästä välitystavasta ohjeen, jota päivitetään vuosittain. Löydät ohjeen täältä!

Asuntokauppa Hanna&Hanna LKV Oy:n tapa

Olemme Suomen Kiinteistönvälittäjien liiton jäsenyritys ja jo tällä osoitamme noudattavamme hyvää välitystapaa. Se ja muu välityslainsäädäntöä noudattava toiminta on myös osa yrityksemme arvoja ja se näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme. Pyrimme siihen, että jokainen myyntiedustajamme kouluttautuu laillistetuksi kiinteistönvälittäjäksi ja toimimme aina ostajan ja asiakkaan edut huomioiden.

Tutustu yritykseemme ja arvoihimme lisää täältä.

Voit myös ottaa tiimimme haltuun täältä